Välkomna till ett nytt slöjdår i Sursik 2017-18 :-)


Testa dina kunskaper om material och verktyg

http://slojden.wikispaces.com/Verktygsl%C3%A4ra+och+materiall%C3%A4ra

NYTT! SURSIK SKOLAS SLÖJDKANAL PÅ YOU TUBE: gå in och prenumerera på kanalen!
https://www.youtube.com/channel/UCZfUlVaqIgXSJzCAFS_mvvw

Ny film på Sursiks Youtube slöjdkanal: Hur man byter Impellern på en utombordare:
https://www.youtube.com/watch?v=_sb9anNaZuw

Ny video, Sursik slöjd: Byte av utombordarens växelolja:
https://youtu.be/nReFfBRrzB0

I slöjdsalen kan du ytterligare logga in på vår omfattande bildbank där flera elevarbeten i trä- metall och elektronik har dokumenterats. På denna hemsida finns en del av elevarbetena dokumenterade enligt slöjdart.
WP_20170524_005.jpgWP_20140104_010.jpg

WP_20141001_004.jpgWP_20140520_11_38_30_Pro.jpg
Tema för läsåret 2017-2018:
Kulturell och kommunikativ kompetens
Slöjd:
I slöjdundervisningen, betonas under läsåret den kulturella lokala och österbottniska hantverkstraditionen och kulturarvet, så att värden som anknyter sig till hantverkstradition och slöjd belyses och eleven därigenom lär sig identifiera, samt uppskatta hantverksmetoder och därigenom uttrycka ett kulturarv som förmedlas vidare och hålls vid liv. Kulturella aspekter av slöjd belyses mot bakgrunden av Finlands 100 års jubileum.
Mediemiljön utnyttjas som en del av undervisning där man bekantar sig med arbetsmetoder och tekniker, vilka är väsentliga inom slöjdarterna. Bredden av slöjdämnena betonas, så att det också erbjuds många möjligheter att tillämpa sina kunskaper inom angränsande ämnesområden eller helheter, samt läroämnen på ett naturligt sätt.
Då eleven utvecklar sin slöjdprodukt övas olika kommunikativa uttryckssätt. Detta befrämjar en kommunikation som strävar till att använda korrekta hantverkstermer i olika skeden av slöjdprocessen. I slöjdprocessen uppstår det naturliga kommunikationssituationer och evalueringsskeden i arbetet, där man utvärderar varandras idéer och förverkligande av dessa. Att kunna förklara sin idé och utveckla tanke till en konkret slöjdprodukt utmanar eleven att tänka igenom sin plan och uppnå bästa möjliga resultat.
Aktivitetspedagogik betonas inom slöjdundervisningen där kunskap blir till nytta och har verklighetsanknytning.