Läsåret 2016-2017

Läsårets tema är Multilitteracitet.
Med det avses förmågan att tolka, producera och värdera fakta i olika medier och miljöer inom teknik. Du får alltså öva dig i att ta reda på väsentlig fakta då du förverkligar ditt slöjdarbete.
07.11-16: Uppdaterat med nya bilder
11.12-16: Uppdaterat med nya bilder Metallslöjd elevarbeten 1
29.12-16: Uppdaterat med nya bilder metallslöjd, flickor i teknisk slöjd och slöjdidéer
11.2-17: Uppdaterat olika slöjdbilder
03.03.2017: Uppdaterat bilder och slöjdidéer
2.4-17: Uppdaterat "Knivtillverkning" och "Arbetes gång"
17.5-17: Uppdaterat Metallslöjd, träslöjd och knivbilder, slöjdidéer

27.3.2017:Teachers and students from Turkey, Germany and Italy visited us in our workshops! Nice to meet you!


Åk 7 tillval NYTT: TEKNISK SLÖJD= 2 lektioner/vecka= METALL, TRÄ OCH ELEKTRONIK
-ÄVEN SILVERSMIDE, BETONGGJUTNING OCH LUFFARSLÖJD (DU VÄLJER I SLÖJDEN)

OBS! DU VET VÄL ATT DU också FÅR HA MOTORLÄRA ELLER ELEKTRONIK I SLÖJDTILLVALET I ÅK9 !

Det är lätt att kombinera motorteknik och service med metallslöjdskursen (t ex moped, motorsåg, utombordare, gräsklippare)

Testa dina kunskaper om material och verktyg
http://slojden.wikispaces.com/Verktygsl%C3%A4ra+och+materiall%C3%A4ra

NYTT! SURSIK SKOLAS SLÖJDKANAL PÅ YOU TUBE: gå in och prenumerera på kanalen!
https://www.youtube.com/channel/UCZfUlVaqIgXSJzCAFS_mvvw

Ny film på Sursiks Youtube slöjdkanal: Hur man byter Impellern på en utombordare:
https://www.youtube.com/watch?v=_sb9anNaZuw

Ny video, Sursik slöjd: Byte av utombordarens växellådsolja:
https://youtu.be/nReFfBRrzB0

slojdsal2.jpg